بازگشت به لیست

دی متیل سولفوکساید- گرید کروماتوگرافی

نام برند: مرک(آلمان)
کد کالا: 109678
نام انگلیسی: Dimethyl sulfoxide for gas chromatography
نام معادل: Methanesulfinylmethane, Methyl sulfoxide, Dimethyl(oxido)sulfur, DMSO
فرمول: (CH₃)₂SO


دی متیل سولفوکسید مایعی است بی رنگ و نوعی ترکیب ارگانوسولفوره است. این ماده یک ترکیب پلار قوی بوده و یک حلال ایده آل برای بسیاری از ترکیبات ارگانیک و غیرارگانیک بشمار می رود.این ماده دارای طیف وسیعی از اثرات فارماکولوژیک از قبیل: نفوذ به غشاء، اثرات ضد التهاب، بی حسی موضعی، دیورز، گشاد نمودن عروق و برداشت رادیکال های آزاد می باشد.

از دی متیل سولفوکسید بصورت محلول آبکی 50% برای درمان علامتی سیستیت بینابینی مصرف می شود. همچنین این ماده ناقل بعضی از داروها مانند ایدوکسوریدین است. دی متیل سولفوکسید در انجام تست های سمیت سلولی مورد استفاده قرار میگیرد