بازگشت به لیست

اریوکروم بلک T

نام برند: مرک(آلمان)
کد کالا: 103170
نام انگلیسی: Eriochrome black T (C.I. 14645) indicator for complexometry ACS,Reag. Ph Eu
نام معادل: Chrome black T, 2-Hydroxy-1-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-6-nitronaphthalene-4-sulfonic acid sodium salt
فرمول: C20H12N3O7SNa


اریو کروم بلک تی ماده ای آلی است که عمدتا به عنوان شاخص کمپلکس متری کاربرد دارد. اریو کروم، ترید مارک پتروشیمی هانتسمن است. این ماده یک رنگ آزو است که به عنوان نشانگر یا اندیکاتور کمپلسمتری استفاده میشود و در تیتراسیون های کمپلکسمتری(به عنوان مثال سختی سنجی آب) کاربرد دارد.

این ماده در حالت دپروتونه خود به رنگ آبی است و زمانی که با یون های فلزی تشکیل کمپلکس میدهد، به رنگ قرمز در می آید.

خصوصیات اریو کروم بلک تی

  • مایعی آلی است.
  • این ماده در حالت عادی به رنگ آبی تیره است.
  • در صورت تشکیل کمپلکس با یون های فلزی از قبیل کلسیوم و منیزیم(یون های سخت) رنگ آن قرمز میشود.

کاربردهای اریو کروم بلک تی

  • به عنوان اندیکاتور در تیتراسیون با استفاده از EDTA کاربرد زیادی دارد.
  • برای سختی سنجی آب استفاده میشود.
  • از آن برای تشخیص حضور عناصر کمیاب زمین نیز استفاده میشود