بازگشت به لیست

معرف کریستال ویولت

نام برند: مرک(آلمان)
کد کالا: 101408
نام انگلیسی: Crystal violet (C.I. 42555) indicator Reag. Ph Eur
نام معادل: Hexamethylenepararosaniline chloride, Gentian violet (C.I. 42555), Hexamethyl-p-rosanilinium, Methyl violet 10 B
فرمول: C₂₅H₃₀ClN₃