بازگشت به لیست

معرف کنگورد

نام برند: مرک(آلمان)
کد کالا: 101340
نام انگلیسی: Congo red (C.I. 22120) indicator Reag. Ph Eur
نام معادل: -
فرمول: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂