بازگشت به لیست

محلول هانوس

نام برند: مرک(آلمان)
کد کالا: 109164
نام انگلیسی: Hanus solution for determination of iodine number
نام معادل: Iodine solution acc. to Hanus
فرمول: -